Локация:

Блок 9-ти на ТУ-София

Имейл адрес:

office@roboclub.bg

Телефон за връзка:

+359 (0) 89 373 2352

ЗА НАС

Какво е RoboClub.BG?

Ние сме Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на Технически Университет - София. Организация, която е създадена и управлявана изцяло от студенти.

Клубът дава възможност на всеки занимаващ се с програмиране, електроника, роботика, 3D моделиране и други - да развива своят потенциал в практическа среда, чрез различни технологични проекти, в които студентите придобиват много знания и умения!Създаване и развитие

"Опитът - това е истинският учител!"

Студентски клуб по „Роботика“ е създаден през далечната 2001 г. към катедра "Автоматизация на електрозадвижванията„ при факултета по Автоматика към Технически Университет - София, като първия ръководител е доц. Владимир Дамянов.

След определно време клубът преминава към Студентски съвет на ТУ – София, като доц. Димитър Димитров спомага за присъеднияването!

Към днешната дата в клуба членуват студенти от различни университети от България, като настоящ научно-изследователски ръководител е доц. Владимир Христов.

Учене чрез практика;

Самоподготовка и развитие;

Работа с нови технологии;

Развиване на професионалните умения;

НАШИТЕ СПОНОСОРИ 2022

СТАТИСТИКА

ROBOCLUB.BG В ЧИСЛА

Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на ТУ-София - резултати от дългогодишната дейност на клуба:

22

УСПЕШНИ ГОДИНИ

65

АЛУМНИ ЧЛЕНА

15

АКТИВНИ ЧЛЕНА

75

УЧАСТИЯ В ИНИЦИАТИВИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


profile Photo

Денис
Исметов

ПРЕДСЕДАТЕЛ

profile Photo

Мирослав
Николов

СЕКРЕТАР

profile Photo

Димитър
Желев

ЧЛЕН НА УС


profile Photo

Христо
Райков

ЧЛЕН НА УС

МИСИЯ, ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

НАШАТА ВИЗИЯ

МИСИЯ


Нашата мисия е фокусирана върху работата по различни проекти и инициативи, в които основен сегмент заема инженерството. С помощта на това ние развиваме светът около нас и не само...

ЦЕЛ


Основната ни цел е да създаваме, подобряваме или развиваме средата, в която живеем чрез съвременни технологии. Ние заемаме основна роля в този процес и отдаваме пълно внимание!

ЦЕННОСТИ


Най-важното за нас е да се изградим, като хора и бъдещи специалисти. Винаги се грижим един за друг и помагаме на свойте колеги, тъй като ние се градим чрез учене, усъвършенстване и равиване.

КАК РАБОТИМ НИЕ?

ПЪТЯТ НА НАШИТЕ ПРОЕКТИ

1

ИДЕЯ

2

ПРОТОТИПИРАНЕ

3

ТЕСТВАНЕ

4

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИ

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проектът "Цветове за живот" цели изграждането на „Станции за живот“, които се борят с дезинформираността на обществото за критично важния проблем с намаляването на пчелните популации.

Прокетът "Рециклираща машина за PET" има за цел да се създаде мини машина, която да преработва пластмасови и PET бутилки във филамент за 3D принтери, който да се използва за прототипиране.

Проектът "Система за достъп" представлява "умна" ключалка, която се отваря с помощта на карта или чип. Този проект е базиран на основата на IoT технологиите и системите за сигурност.

RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2022