1Правилник на клуба
2Декларация за членство
3Данни за фактуриране

Фирма: ТУ-София - "Технологии ЕООД"

ЕИК/БУЛСТАТ: 130506225

Адрес: гр. София, бул. "Климент Охридски" 8

МОЛ: Валери Стоилов

4Банкова сметка

Банка: Юробанк България АД

Клон: бул. “Св. Климент Охридски” №8

BIC: BPBI BGSF

IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702 (BGN)

IBAN: BG98 BPBI 79401 44613 9701 (EUR)

Бенефициент: ТУ – СОФИЯ – ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2022