Hello, World! 3.0

ПРИЕМ 22/23 В ROBOCLUB.BG КЪМ ТУ-СОФИЯ

Image

Какво е "Hello, World!"?

Събитието "Hello, World!" се организира всяка година от клуба по Роботика към ТУ-София, като неговата задача има фокус върху набирането на нови членове. То стартира в началото на всяка академичната година в ТУ-София и представлява възможност на студентите да се запознаят с клуба и да станат част от него.

Студентите в клуба работят по различни проекти и инициативи, като заедно с това се учат и развиват. Ето и част от сферите, в които се работи:

Софтуерни технологии - Java, JavaScript, C/C++, C#, Python, Angular, HTML & CSS и т.н.

Роботика - Fanuc robots, AI, Mitsubishi

Електроника - Arduino, Teensy, Texas Instruments, Raspberry Pi, Jetson Nano

Автоматизация - Wago, Siemens, Mitsubishi

Състезателна роботика - 3D лабиринти, следене на линия, робот във вода и т.н.

Какво търсим?

Ние търсим млади хора, които искат да се учат и развиват. Това са основните направления от които имаме нужда:

ИТ специалисти;

Роботика и автоматизация;

Електроника;

Маркетинг и PR;

Дигитален дизайн;

Организатор на събития;

Състезателна роботика;

Етапи и срокове:

1. Прием на кандидатури - от 28.09.2022 до 12.10.2022 г.

Всеки кандидат предварително трябва да подаде кандидатурата си през следната форма - Кандидастване 22/23

2. Вътрешен подбор на кандидатурите - от 13.10.2022 до 14.10.2022 г.

Одобрените кандидатури ще получат мейл с отговор за статуса от кандидаставнето им . В мейла ще има иформация за деня и часа на интервюто.

3. Индивидуално интервю с ръководството на клуба - от 15.10.2022 до 22.10.2022 г.

В рамките на посочения срок ще се проведът присъствени интервюта с всеки одобрен кандидат. Интервюто ще бъде, като опознавателен разговор в рамките на 25 мин.

4. Запознаване с правилника и преминавене в изпитателен срок - след 25.10.2022 г.

Всички одобрени кандидати ще преминат през триседмичен изпитателен срок, в който ще се запознаят със същността и развитието на клуба!

!!!ВАЖНО!!!

ПРИЕМАТ СЕ КАНДИДАТУРИ ОТ ВСИЧКИ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА!
ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ Е КАНДИДАТИТЕ ДА ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧЕНЕ И РАЗВИВАНЕ!НАШИТЕ СПОНСОРИ

RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2022