ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА: "Съвременни тенденции в природонаучното образование. Креативни педагогически подходи, ориентирани към подобряване на разбирането при изучаването на природните науки"

Тема: Природни науки, математика и информатика;

Резюме: Светът около нас е твърде динамично развиващ се и като доказателство за това е бурното развитие на науката и техниката в последните 20 години, поради което ежедневно се променя начина на възприемане на информацията. В настоящата разработка са представени основните педагогически подходи практикувани в образованието, имат за цел да подобрят усвояването и възприемането на изучаваните природни науки, посредством по-лесно разбиране на преподавания материал. Разбирането е най-важното умение на човека, което ни дава достъп до знания за света около нас и тези познания оказват силно влияние върху нашето поведение и отношение към заобикалящия ни свят. В разработката са представени съвременните тенденции, чиято основна цел е формирането на ключови компетенции и изграждане на умения в различни области на образование и повишаване на квалификацията.


Автори: Явор Цолов и Анжела Бакалова

Представяне на доклада: III Международна младежка конференция с участие на утвърдени учени „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“ 2022

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА: "Съвременни технологии за помедняване на 3D принтирани полимерни модели"

Тема: Технически науки и конкурентен бизнес;

Резюме: Съвременните технологии за 3D принтиране дават възможност за евтино и качествено прототипиране на сложни обекти. В съвременната индустрия се използва SLM технологията за изграждането на метални детайли. В настоящия доклад се разглежда метод за помедняване на полимерни 3D обекти, принтирани чрез много по-достъпната FDM технология, като след нанасянето на меден слой, изделията придобиват допълнителни качества , като: износоустойчивостта се подобрява, придобиват електропроводимост и топлопроводимост, подобрен външен вид и други. Това разширява тяхното приложение. Изследвани са възможностите за помедняване на разнообразни продукти изработени от различни 3d материали, при различни условия за помедяване с цел търсене на оптимално добри резултати.


Автори: Димитър Желев и Христо Райков

Представяне на доклада: III Международна младежка конференция с участие на утвърдени учени „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“ 2022

RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2022