Image 1
×
ЗА НАС

Какво е RoboClub.BG?

Ние сме Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на Технически Университет - София. Организация, която е създадена и управлявана изцяло от студенти.

Клубът дава възможност на всеки занимаващ се с програмиране, електроника, роботика, 3D моделиране и други - да развива своят потенциал в практическа среда, чрез различни технологични проекти, в които студентите придобиват много знания и умения!Създаване и развитие

"Опитът - това е истинският учител!"

Студентски клуб по „Роботика“ е създаден през далечната 2001 г. към катедра "Автоматизация на електрозадвижванията„ при факултета по Автоматика към Технически Университет - София, като първия ръководител е доц. Владимир Дамянов.

След определно време клубът преминава към Студентски съвет на ТУ – София, като доц. Димитър Димитров спомага за присъеднияването!

Към днешната дата в клуба членуват студенти от различни университети от България, като настоящ научно-методичен ръководител е доц. Владимир Христов.

Учене чрез практика;

Самоподготовка и развитие;

Нови технологии и знания;

Развиване на своите умения;

Image 2
×

ИНТЕРВЮ - ПРИЕМ 23/24

Събитието "Hello, World!" се организира всяка година от клуба по Роботика към ТУ-София, като неговата задача има фокус върху набирането на нови членове. То стартира в началото на всяка академична година в ТУ-София и представлява възможност на студентите да се запознаят с клуба и да станат част от него.

Ние търсим млади хора, които имат желание да се учат и развиват в сферите на съвременния технологичен свят. Ако искате да научите повече за самото събитие вижте ТУК.

Image 3
×

НАШИТЕ ОТЛИЧИЯ


 1. ОТЛИЧИЯ ЗА 2011


  Дни на роботиката 2011 ТУ-София - Категория "Следене на линия" - Второ място

 2. ОТЛИЧИЯ ЗА 2012


  Дни на роботиката 2012 ТУ-София - Първо място

 3. ОТЛИЧИЯ ЗА 2013


  Дни на роботиката 2013 ТУ-София - Категория "Изход от лабиринт" - Първо място

  Седмица на роботиката 2013 ТУ-Варна - Категория "Излизане от 3D Лабиринт" - Първо място

  Седмица на роботиката 2013 ТУ-Варна - Категория "Линия лабиринт" - Първо място

  Седмица на роботиката 2013 ТУ-Варна - Категория "Мини Сумо" - Първо място

  Седмица на роботиката 2013 ТУ-Варна - Категория "ОТБОР" - Първо място

 4. ОТЛИЧИЯ ЗА 2014


  Робо Лига 2014 - Категория "Следене на линия" - Първо място

  Дни на роботиката 2014 ТУ-Варна - Категория "Свободен стил" - Първо място

  Дни на роботиката 2014 ТУ-Варна - Категория "Линия лабиринт" - Първо място

  Дни на роботиката 2014 ТУ-Варна - Категория "3D Лабиринт" - Първо място

  Празници на роботиката и мехатрониката 2014 - Категория "3D Лабиринт" - Първо място

  Празници на роботиката и мехатрониката 2014 - Категория "Скоростна отсечка" - Второ място

  РУ "Ангел Кънчев" 2014 - Категория "Отборно класиране" - Второ място

  Робо Лига 2014 - Категория "3D Лабиринт" - Трето място

  Празници на роботиката и мехатрониката 2014 - Категория "Следене на линия(лични разработки)" - Трето място

  Празници на роботиката и мехатрониката 2014 - Категория "Свободен стил" - Трето място

  Празници на роботиката и мехатрониката 2014 - Категория "Самобалансиращи се роботи" - Трето място

 5. ОТЛИЧИЯ ЗА 2015


  Робо Лига 2015 - Категория "3D Лабиринт" - Първо място

  Дни на роботиката 2015 ТУ-София - Най-доброто отборно представяне - Първо място

  Дни на роботиката 2015 ТУ-София - Категория "Свободен стил" - Първо място

  Дни на роботиката 2015 ТУ-София - Категория "Сумо 15х15 см." - Първо място

  Робо Лига 2015 - Категория "Лабиринт по линия" - Второ място

  Празници на роботиката 2015 - Категория "3D Лабиринт" - Трето място

  Робо Лига 2015 - Категория "Мини сумо" - Трето място

 6. ОТЛИЧИЯ ЗА 2016


  Дни на роботиката 2016 ТУ-София - Категория "Следене на линия" - Първо място

 7. ОТЛИЧИЯ ЗА 2019


  Робо Лига 2019 - Категория "Свободен стил" - Първо място

  Jacob sHack 2019 - Most Technically challenging Projects - Първо място

  Дни на роботиката 2019 ТУ-София - Категория "3D Лабиринт" - Трето място

 8. ОТЛИЧИЯ ЗА 2020


  FMI {Codes} 2020 - Първо място

 9. ОТЛИЧИЯ ЗА 2022


  Предизвикателство GREEN на ABB 2022 - Първо място

  Robotex International 2022, Estonia - категория "Mini Sumo"

  Robotex International 2022, Estonia - категория "Water Rally"

  Robotex International 2022, Estonia - категория "Line Following"


ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В КЛУБА


НАПРАВЛЕНИЕ

AI и Софтуерни науки

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence) представлява една от областите на компютърните науки, занимаваща се с разработването на интелигентни системи и алгоритми, които могат да симулират и изпълняват задачи без намеса на човека.

Софтуерните науки обхващат разработване, анализ и прилагане на софтуерни системи, приложения и архитектури. Както изкуственият интелект, така и софтуерните науки дават възможност за една значителна промяна в начина, по който работим, учим и взаимодействаме с технологията, подобрявайки ефективността и иновативността.

НАПРАВЛЕНИЕ

Електроника и IoT технологии

Електрониката като област от науката и инженерството се занимава със създаването и разработката на електронни устройства и системи, които използват електрически сигнали и компоненти.

IoT технологиите (Internet of Things) се фокусират върху свързването и взаимодействието на различни физически устройства и обекти чрез интернет, което позволява обмен на данни и автоматизирано управление. Комбинацията между електрониката и IoT технологиите отваря врати за иновации в най-различни области, подобряващи живота и работата ни.

НАПРАВЛЕНИЕ

Автоматизация и роботика

Сферата на автоматизацията и роботиката имат голям потенциал да подобрят както ефективността, точността и безопасността на работните процеси, предоставяйки иновативни решения във всички индустрални направления.

Автоматизацията се фокусира върху приложението на машини и системи за автоматично управление и контрол на различни процеси. Роботиката обхваща разработката и употребата на роботизирани системи, които могат да извършват разнообразие от задачи - от промишлено производство до помощни функции в бита.

НАПРАВЛЕНИЕ

3D моделиране и проектиране

Областта на 3D моделирането и проектирането участват в множество процеси, включващи създаване на тримерни визуализации и модели на обекти или системи.

Съвременните CAD софтуери се използват с цел създаване на виртуални изображения на реални обекти. Това приложение на 3D моделирането позволява на дизайнерите, инженерите и архитектите да извършват детайлно проектиране, визуализация и анализ, което допринася както за подобряване на качеството на комуникация, прецизност и ефективност в процеса на разработка на продукти.

НАПРАВЛЕНИЕ

Състезателна роботика

Състезателната роботика е област, съсредоточаваща в себе си разработката на роботи и участие в национални и международни състезания по роботика. При процеса по подготовка се разглеждат набор от напревления, като: програмиране, мехатроника, електроника, управление и други.

Основни качества, които се придобиват са креативността, инженерните знания, екипната работа и едновременно с това насърчава участниците да се състезават и развиват в сферата на състезателната роботиката.

RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2023