Локация:

Блок 9-ти на ТУ-София

Имейл адрес:

office@roboclub.bg

Телефон за връзка:

+359 (0) 89 373 2352

ЗА НАС

Какво е RoboClub.BG?

Ние сме Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на Технически Университет - София. Организация, която е създадена и управлявана изцяло от студенти.

Клубът дава възможност на всеки занимаващ се с програмиране, електроника, роботика, 3D моделиране и други - да развива своят потенциал в практическа среда, чрез различни технологични проекти, в които студентите придобиват много знания и умения!Създаване и развитие

"Опитът - това е истинският учител!"

Студентски клуб по „Роботика“ е създаден през далечната 1993 г. към катедра "Автоматизация на електрозадвижванията„ при факултета по Автоматика към Технически Университет - София, като първия ръководител е доц. Владимир Дамянов.

След определно време клубът преминава към Студентски съвет на ТУ – София, като доц. Димитър Димитров спомага за присъеднияването!

Към днешната дата в клуба членуват студенти от различни университети от България, като настоящ научно-изследователски ръководител е доц. Владимир Христов.

Учене чрез практика;

Самоподготовка и развитие;

Работа с нови технологии;

Развиване на професионалните умения;

НАШИТЕ СПОНОСРИ 2022

СТАТИСТИКА

ROBOCLUB.BG В ЧИСЛА

Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на ТУ-София - резултати от дългогодишната дейност на клуба:

29

УСПЕШНИ ГОДИНИ

65

АЛУМНИ ЧЛЕНА

15

АКТИВНИ ЧЛЕНА

75

УЧАСТИЯ В ИНИЦИАТИВИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


profile Photo

Денис
Исметов

ПРЕДСЕДАТЕЛ

profile Photo

Мирослав
Николов

СЕКРЕТАР

profile Photo

Димитър
Желев

ЧЛЕН НА УС

profile Photo

Мартин
Грошев

ЧЛЕН НА УС


profile Photo

Христо
Райков

ЧЛЕН НА УС


МИСИЯ, ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

НАШАТА ВИЗИЯ

МИСИЯ


Нашата мисия е фокусирана върху работата по различни проекти и инициативи, в които основен сегмент заема инженерството. С помощта на това ние развиваме светът около нас и не само...

ЦЕЛ


Основната ни цел е да създаваме, подобряваме или развиваме средата, в която живеем чрез съвременни технологии. Ние заемаме основна роля в този процес и отдаваме пълно внимание!

ЦЕННОСТИ


Най-важното за нас е да се изградим, като хора и бъдещи специалисти. Винаги се грижим един за друг и помагаме на свойте колеги, тъй като ние се градим чрез учене, усъвършенстване и равиване.

КАК РАБОТИМ НИЕ?

ПЪТЯТ НА НАШИТЕ ПРОЕКТИ

1

ИДЕЯ

2

ПРОТОТИПИРАНЕ

3

ТЕСТВАНЕ

4

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИ

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проектът "Цветове за живот" цели изграждането на „Станции за живот“, които се борят с дезинформираността на обществото за критично важния проблем с намаляването на пчелните популации.

Прокетът "Рециклираща машина за PET" има за цел да се създаде мини машина, която да преработва пластмасови и PET бутилки във филамент за 3D принтери, който да се използва за прототипиране.

Проектът "Система за достъп" представлява "умна" ключалка, която се отваря с помощта на карта или чип. Този проект е базиран на основата на IoT технологиите и системите за сигурност.

RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2022